• T: +30 211 4020557 - email: info@upgreat.gr

Upgreat Hospitality

Η Upgreat Hospitality αποτελεί μια σύγχρονη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, που στοχεύει στην οργάνωση & αναβάθμιση Ξενοδοχείων και Τουριστικών καταλυμάτων. Δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη μιας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών από το κλάδο του Τουρισμού, των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας.

Μέσα από τις παρεμβάσεις μας επιθυμούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ιδιοκτήτες και τους Διευθυντές Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν την προσφερόμενη εμπειρία φιλοξενίας, δίνοντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή τους.

Που απευθυνόμαστε

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Upgreat Hospitality αφορούν

Ιδιοκτήτες και Διευθυντές ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν:

• Να οργανώσουν και να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους
• Να διαχειριστούν με αποδοτικότερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους τους
• Να αυξήσουν τα έσοδα και το περιθώριο κέρδους της επιχείρησής τους

Επενδυτές οι οποίοι αναζητούν το συνεργάτη που διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να τους οδηγήσει στην πιο αποτελεσματική επιχειρηματική απόφαση

Πως εργαζόμαστε

Διαθέτουμε μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών με βαθιά γνώση του Ξενοδοχειακού Κλάδου και ειδικότερα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς.

Παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις και λειτουργούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό

Ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά προσανατολίζεται στη δράση, μέσα από το τρίπτυχο καταγραφή-ανάλυση-πρόταση (πλάνο δράσης).

Το όραμα μας

Στοχεύουμε στην πραγματική αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα παράγει οφέλη τόσο για τον ξενοδόχο όσο και για τον επισκέπτη.

Όραμά μας είναι η παροχή μιας πραγματικά υψηλού επιπέδου εμπειρίας φιλοξενίας.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην προώθηση του μηνύματος της αξίας του ποιοτικού Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος.

Η ομάδα

Μιχάλης Φώλας

Marketing Manager - Co-founder

Μετά από μια δεκαετία σε θέσεις ευθύνης σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, ο Μιχάλης αποφάσισε να συνδυάσει την εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και το σχεδιασμό χρηματοδοτικών προϊόντων, με τη διαχρονική επαγγελματική του φιλοδοξία: Την αποκλειστική ενασχόληση με τον τουριστικό κλάδο και την ενεργή συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Θανάσης Σαρέλλας

Commercial Director - Co-founder

Συνδυάζοντας γνώσεις παραγωγής, πωλήσεων και συμβουλευτικής στη βιομηχανία τροφίμων, τον κλάδο υγείας και τον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και ως Αξιολογητής (Lead Auditor) συστημάτων διαχείρισης και ξενοδοχειακών καταλυμάτων (υπερδεκαετή εμπειρία), ο Θανάσης εξειδικεύεται στον κλάδο του Τουρισμού στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών τουριστικών επιχειρήσεων.

Δημήτρης Ίσαρης

Funding Expert

Ο Δημήτρης είναι πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων οικοδομικών έργων. Ως στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης Προγραμμάτων επιχορηγήσεων έχει εξειδικευμένη γνώση στην υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχει διαχειριστεί με επιτυχία επενδυτικά σχέδια μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην εξυγίανση και την ανάπτυξη τους.

Παναγιώτης Σαρέλλας

Facility & Energy Manager

Ο Παναγιώτης είναι πιστοποιημένος EUREM – European Energy Manager. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στους τομείς Facility & Energy Management μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όσο και στους τομείς Project & Contract Management, με συμμετοχή σε όλα τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας πολυτελών ολοκληρωμένων τουριστικών περιοχών (Ξενοδοχεία 5 αστέρων, γήπεδο Golf, Spa, συνεδριακοί χώροι).

Λεωνίδας Συργκάνης

Construction Manager

Ο Λεωνίδας είναι ο επικεφαλής της κατασκευαστικής μας ομάδας, με 12ετή εμπειρία στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών και επίβλεψης έργων σε όλα τα στάδια της κατασκευής. Έχει επιμεληθεί πλήθος έργων που αφορούν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, εκθεσιακά περίπτερα, τουριστικές εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις και έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Δημήτρης Κοκολάκης

Design&Communication Expert

Μετά από χρόνια σε financial management θέσεις πολυεθνικών εταιρειών, το 2007 το ενδιαφέρον του Δημήτρη για την επικοινωνία τον οδήγησε στη δημιουργία των Media Designers. Έτσι, σταμάτησε να μετράει νούμερα στα spreadsheets και άρχισε να μετράει pixels στην οθόνη. Ο Δημήτρης αποτελεί τον επικεφαλής της δημιουργικής ομάδας designer της UpGreat.

About Upgreat Hospitality

We are a modern hospitality consulting company, which aims at Organizing & Upgrading small & medium sized hotels. Upgreat Hospitality was created when a team of experienced professionals from the fields of Tourism, Financial Services and Electronic Technology joined forces.

Through our consulting services provided, we wish to enable hotel owners and Managers upgrade the total hospitality experience offered, and at the same time provide added value to their business.

Target audience

The services we offer at Upgreat Hospitality are addressed to:

Hotel Owners and Managers who wish to:
• Organize and upgrade their Hotel under management
• Manage their available resources in the most efficient manner
• Optimize revenue management and increase profit margin of their business

Investors who are looking for the Partner who has the know-how and experience to lead them to the most effective business decision

Our approach

We have an experienced team of professionals with deep knowledge of the Hotel Industry and the Greek Tourism Market in particular.

We follow international trends, think globally, act locally and always operate ahead of the competition.

Our role is not limited to the mere provision of consulting services: We are action-oriented & results driven, based on the triptych recording-analysis-proposal (action plan).

Our vision

We aim at the real upgrade of all the services provided, which will produce benefits for both the hotelier and the guest.

Our vision is to provide a truly high level of hospitality experience.

In this way we can contribute to the promotion of the message of the value of the quality Greek Tourism product.

Our team

Michalis Folas

Marketing Manager - Co-founder

After a decade in positions of responsibility in financial organizations, Michael decided to combine his experience in consultancy and design of financial products, with his professional ambition: The exclusive preoccupation with the tourism industry and active contribution to the upgrading of Greek tourism.

Thanasis Sarellas

Sales Manager - Co-founder

Combining knowledge of production, sales and consulting in industries like food, health and services, with his identity as Management Systems and Hotels Lead Auditor (more than ten years), Thanassis is specialized in the tourism sector in the evaluation and procedures re-engineering of tourism enterprises.

Dimitris Isaris

Funding Expert

Dimitris is a civil engineer, with a long experience in large scale constructions project management. Being a member of Hellenic Development Company he has gained expertise in NSRF Development Programs. As a business consultant, he has managed successfully a great number of investment plans of small/medium sized businesses, contributing to their consolidation and development, always acting with a high sense of responsibility.

Panagiotis Sarellas

Facility & Energy Manager

Panagiotis is a certified EUREM – European Energy Manager. He holds great experience in the fields of Facility & Energy Management of large building and infrastructure, as well as a recorded working experience in Project & Contract Management, having participated in all stages of construction and operation of integrated touristic areas: 5-star hotels, Golf course, Spa, conference centers

Leonidas Syrgkanis

Construction Manager

Leonidas, the leader of our construction team, has a 15-year-old experience in architectural studies and constructions of all scales. He has managed several projects regarding the construction of holiday houses, professional spacers, tourism exhibition stands and hotels, as well as renovations and energy upgrade interventions of touristic accommodations.

Dimitris Kokolakis

Design&Communication Expert

After spending several years in financial management positions of multinational companies, Dimitris’ interest for communication led him to the creation of Media Designers, in 2007. At that time, he ceased counting numbers in spreadsheets and started counting pixels on the monitor. Dimitris is leading the creative designers team of UpGreat.