• T: +30 211 4020557 - email: info@upgreat.gr

[:el]Ασφάλεια τροφίμων: το Α και το Ω στις υπηρεσίες εστίασης[:]

150 150 UpGreat Hospitality

[:el] 

petra kai fos balcony with food

Οι υπηρεσίες εστίασης είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εμπειρίας που προσφέρει μια επιχείρηση φιλοξενίας στους επισκέπτες της. Το φαγητό που προσφέρει μια ξενοδοχειακή μονάδα αποτελεί βασικό κριτήριο ποιότητας και οφείλει να είναι όχι μόνο άψογο, αλλά και απολύτως ασφαλές.

Η ασφάλεια των τροφίμων κατά τη διακίνηση, διαχείριση και επεξεργασία τους, είναι μία από τις πιο σημαντικές ευθύνες που βαραίνουν μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Γι’ αυτό και ο επισκέπτης πρέπει να λαμβάνει κάποιου είδους εγγύηση ότι τα τρόφιμα που θα καταναλώσει δεν θα έχουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία του.

Μια τέτοια εγγύηση παρέχουν οι διεθνείς πιστοποιήσεις για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.

Τι είναι το HACCP και το ISO22000

Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) είναι ένα σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων από το στάδιο της παραγωγής μέχρι αυτά να φτάσουν στο τραπέζι του καταναλωτή. Στόχος της εφαρμογής του είναι η προληπτική δράση έναντι βιολογικών, χημικών και φυσικών παραγόντων που μπορεί να καταστήσουν ένα τρόφιμο επικίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος βασίζεται σε επτά πυλώνες:

  • Την ανάλυση και τον προσδιορισμό των κινδύνων.
  • Τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου για να έχει αποτέλεσμα η πρόληψη.
  • Τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων για την ενεργοποίηση του προληπτικού ελέγχου.
  • Τον καθορισμό αυστηρών προδιαγραφών ελέγχου.
  • Τον καθορισμό διορθωτικών ενεργειών μετά από μεταβολές στα κρίσιμα όρια.
  • Τη διαρκή επαλήθευση της εύρυθμης εφαρμογής του συστήματος HACCP.
  • Τη διατήρηση αρχείου διαδικασιών εφαρμογής του HACCP.

Το ISO 22000 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων. Στις προϋποθέσεις του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την εφαρμογή των αρχών ελέγχου και διασφάλισης HACCP.

Στην πράξη, η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 δεν είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιμα και συνεπώς, ούτε για τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης. Αποτελεί, όμως, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αφού όχι μόνο εγγυάται πλήρη ασφάλεια στον πελάτη, αλλά πριμοδοτεί και την επιχείρηση με 200 μόρια κατά τη διαδικασία κατάταξης (αστεροποίηση).

Γιατί να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000

Ένα μειονέκτημα των υπηρεσιών εστίασης είναι ότι ο πελάτης μπορεί να δει μια πεντακάθαρη σάλα και να απολαύσει ένα γευστικό φαγητό, αλλά δεν έχει σχεδόν ποτέ εικόνα της κουζίνας όπου ετοιμάστηκε το γεύμα του ούτε των διαδικασιών διατήρησης των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

Με λίγα λόγια, ο πελάτης καλείται να εμπιστευτεί την επιχείρηση λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων στο ακέραιο.

Αντ’ αυτού, θα ήταν πολύ πιο σίγουρος για την επιλογή του εάν γνώριζε ότι η ευθυγράμμιση της επιχείρησης με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων έχει περάσει από τακτικούς ελέγχους τρίτων και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Πέρα από τον πελάτη, όμως, και ο επιχειρηματίας που αποφασίζει να λάβει την πιστοποίηση ISO 22000 έχει να κερδίσει πολλά:

Πρώτον, μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζει δουλεύουν ρολόι και πως οι εργαζόμενοί του φροντίζουν γι’ αυτό.
Δεύτερον, έχει ένα σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ που τον ξεχωρίζει έναντι των μη-πιστοποιημένων ανταγωνιστών του.
Και τρίτον, σχεδόν εκμηδενίζεται ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη σε κάποιον πελάτη του με ό,τι συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο.
Τα παραπάνω οφέλη είναι σημαντικά για μια ξενοδοχειακή μονάδα, αφού ενισχύουν το κύρος της και ελαχιστοποιούν τους ποικίλους κινδύνους που σχετίζονται με την εστίαση.

Τελικά, η πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων κατά  ISO 22000 λειτουργεί ως μια ισχυρή εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας για τον πελάτη. Επιλέγοντας μια πιστοποιημένη μονάδα, μπορεί να είναι πιο σίγουρος ότι ο επιχειρηματίας και οι εργαζόμενοι δουλεύουν με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό για την εξυπηρέτηση, την ασφάλεια και την ευχαρίστησή του.[:]